Colegio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

24/07/2009 | Concursos

Concurso calle San Marcos. Lugo

Concurso: Concello de Lugo
Entidade adxudicadora: Concello de Lugo
Obxeto: Concurso de proxectos para a redacción do proxecto, proxecto arqueolóxico, dirección de obra, coordinación en materia de seguridade e saúde e seguimento arquielóxico durante a execución das obras de peonalización e adecuación do contorno da rúa de San Marcos.
Tipo de licitación: O orzamento total do contrato é de 90.000 euros
Presentación de ofertas: Data limite de presentación, 40 dáis naturais, contados a partir da data de publicación deste anuncio no BOP de Lugo.
Lugar de presentación: únicamente no Concello de Lugo, Oficina de Rexistro para garantir o anonimato dos concursantes. B.O.P. Lugo 24 de xullo de 2009.
As bases de dito concurso están a disposición dos colexiados en estas oficinas colexiais.
Dirección de Internet: www.lugo.es (zonadeservicios:perfil do contratante)

O prazo para a presentación das propostas finaliza o vindeiro 02 de setembro de 2009