Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

30/10/2015 | Plameamento

NOVIDADES NO PLANEAMENTO 21-22 OUT 2015

O INCIO

ANUNCIO de información pública sobre a aprobación INICIAL do Plan xeral de ordenación municipal e do informe de sustentabilidade ambiental.(ISA)

Información Pública: 2 meses.

Suspensión de licenzas:

Suspender o procedemento de outorgamento de licenzas urbanísticas naqueles ámbitos de núcleo rural clasificados como solo rústico polo plan que se aproba inicialmente. No resto do territorio, o Concello poderá conceder licenzas sempre e cando se cumpra simultaneamente a normativa do plan vixente e do aprobado inicialmente. A suspensión terá a duración prevista na lei

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151021/AnuncioL424-300915-0004_gl.pdf

 

XERMADE

ANUNCIO de información pública da aprobación INICIAL do Plan xeral de ordenación municipal deste concello.

Información Pública: 2 meses.

Suspensión de licenzas: 2 meses

Suspéndese o outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151022/AnuncioL421-011015-0023_gl.pdf

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario