Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

08/04/2010 | Cursos

Congreso sobre "Unha visión xurídica do Camiño de Santiago".

Dentro do plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o ano 2010 e de acordo coas funcións atribuídas pola Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da escola, e pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, de modificación da anterior, convócase, en colaboración coa Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia, un congreso sobre Unha visión xurídica do Camiño de Santiago.

mais información