Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

09/07/2010 | Concursos

Concurso para a redacción do proxecto de execución e construción de 7 VPP e local social no Incio (Lugo). Expte: LU-2008/701.

Órgano de contratación Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
Datos xerais
Número 14374 URL http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=14374 Estado En curso
Tipo de procedemento Abertos
Tipo de contrato Obras
Importe 991.634,97 € sen IVE
Obxecto
Redacción do proxecto de execución e construción de 7 VPP e local social no Incio (Lugo). Expte: LU-2008/701.
Publicacións
Data de publicación na Plataforma de Contratación 29-06-2010 13:41 Selo RTX PR RWEB01 2010/3440

máis datos

Presentación
Lugar Rexistro da sede dos servizos centrais do Instituto Galego da Vivenda e Solo en Santiago de Compostela.
Data e hora 26-07-2010 14:00