Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

19/10/2010 | Concursos

Concurso servizo de “elaboración do Plan Especial de Protección do Casco Histórico da Vila de Monterroso”

Convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de servizos de “elaboración do Plan Especial de Protección do Casco histórico da vila de Monterroso”

*Plazo de Presentación de Ofertas: 30/10/10

http://bop.deputacionlugo.org/ficheros/2010/10/2010-10-15.pdf