Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

25/04/2011 | Cursos

Hoxe luns incianse os cursos

Hoxe luns incianse os cursos "Os SIG no urbanismo e protección ambiental dentro do planeamento municipal"   que dada a boa acollida  e a xentileza doSistema de Información Territorial (SIT) de la USC  decidiuse desdobrouse en duas  edicións que se realizaran en idénticas xornadas en horario de mañá e outra no tarde. Os horarios pódenos consultar no enlace http://www.coaglugo.es/gl/noticias/262/curso-gratuito-os-sig-no-urbanismo-e-proteccion-ambiental-dentro-do-planeamento-municipal/