Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

01/07/2011 | Emprego

CONVOCATORIA PRAZA ARQUITECTO MANCOMUNIDADE DA TERRA CHA

Por Resolución de Presidencia de data 20 de xuño de 2011 aprobaronse as bases e a convocatoria para cubrir a praza de persoal laboral temporal de Arquitecto ó servizo da mancomunidade de municipios Terra Chá mediante o sistema de concurso-oposición.

- Contrato laboral temporal, de duración 1 ano a xornada parcial, tres días á semana, para prestar servizo no concello de Castro de Rei.

- Prazo de presentación de inscripcións: 5 días hábiles contados a partir do dia seguinte o da publicación do presente anuncio no boletín oficial da provincia de Lugo.

Anuncio BOP (1 xullo 2011)

Contacto Mancomunidade da Terra Cha: administracion@concellodecospeito.es

Bases Arquitecto 2011