Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

14/07/2011 | Concursos

CONCURSO AMPLIACIÓN CONCELLO DE LUGO. PLANOS DE MAQUIEIRA E CORTÓN.

A Delegación do COAG de Lugo obtivo planos das reformas de Maquieira e Cortón, que pon á disposición dos Colexiados.

A Delegación do COAG de Lugo obtivo e elaborou máis documentos gráficos.

A información gráfica foi facilitada por cortesía do Arquivo municipal dependente da Concellería de Cultura, e as fotografías pola Comisión de Cultura do COAG Lugo.

O Concello anuncia a contratación da redacción do proxecto do edificio que se destinará a novas tecnoloxías.

Publicado no BOP (6 de xullo) o anuncio deste Concurso.

Prazo presenatación Ofertas: 15 días naturáis contados a partires do día seguinte a súa publicación.

Data límite para presentacion de proposicións: 21 de xullo de 2011.

Data de apertura do sobre A , e se procede, do sobre b ( proposta técnica) : 26 de xullo de 2011

O proxecto inclúese no Plan Urban e suporá a ampliación da Casa Consistorial.

Novas do Concello de Lugo

Novas na prensa

Mais Información...

Perfil do contratante do Concello

NOVIDADES

Documentación gráfica obtida e elaborada por la Delegación de Lugo.