Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

02/09/2011 | Noticias

HORARIO ATENCIÓN AO PÚBLICO DA DELEGACIÓN DE LUGO

A Xunta directiva de Lugo, en reunión celebrada o luns 13 de xuño, e co fin de optimizar os escasos recursos e medios humanos da Delegación

Acorda,

Establecer un horario de atención ao público de 10 a 14 horas, de luns a venres.

Deste xeito poderanse realizar as tarefas de revisión administrativa necesaria para que o servizo de visado esté ao día, así como xestións administrativas fora da delegación, de ser preciso (arquivos, correos, bancos) nas restantes fraxas horarias.

Dito horario aplicarase a partires do vindeiro luns 12 de setembro.

A Xunta Directiva.