Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

16/11/2011 | Noticias

PUBLICADO NO BOE O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

Foi publicado no BOE de hoxe, 16 de novembro o Real Decreto Lexislativo do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, a fin de proporcionar este corpo normativo dunha maior seguridade xurídica. Así, son integrados e organizados nun único texto todas as disposicións aplicables aos contratos do sector público, incluído o 30/2007 Lei sobre os contratos do sector público, as leis posteriores teñan cambiado por varias razóns e outras disposicións regras con forza de lei, ata os relacionados para atraer financiamento privado para a execución de contratos públicos.

Dase cumprimento así ó mandato contido na Lei de Economía Sostible, que autoriza o Goberno a desenvolver un texto refundido no que se integren, debidamente regularizados, aclaradas e harmonizados todas estas normas. Con elo facilítase a súa aplicación tanto polas administracións e entes do sector público contratantes, como polas empresas contratistas.