Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

24/01/2012 | Noticias

MUSEO DA ROMANIZACIÓN DE GALICIA. ADXUDICACIÓN A BUJ COLÓN ARQUITECTOS S.L.P.

A semana pasada fíxose público a formalización do contrato co estudo Buj Colón Arquitectos S.L.P, para a redacción do proxecto que converterá o antigo cuartel de San Fernando no centro de interpretación e museo da romanización de Galicia.

En xaneiro do 2010 a Xunta convocaba un concurso de ideas para o deseño, en calidade de anteproxecto, da reforma do antigo cuartel de San Fernando para transformalo no centro de interpretación e museo da romanización de Galicia, despois de que se frustrase o intento de convertelo no novo auditorio de Lugo.

A administración convocante destinaba 70.000 euros aos premios do citado certame, que se distribuía do seguinte xeito: primeiro, 50.000 euros; segundo, 10.000; terceiro, 5.000 euros. Haberá accésits ata un total de 2.500 euros.

De acordo coas bases, a proposta de restauración podía ser valorada con ata 30 puntos. Tíñase en consideración a proposta en relación coa natureza do edificio, a súa historia, estado de conservación e a integración dos novos espazos. Ademais tamén eran máis puntuados aqueles anteproxectos cun maior respecto dos sistemas construtivos e de deseño orixinais.

A proposta baséase na análise detallada do existente para restauralo, tratalo ou substituílo, co maior rigor posible. A actuación no edificio histórico é moi respectuosa, con actuacións nada agresivas, encamiñadas a valorizar o xa existente.
É no deseño dos espazos exteriores, na pavimentación, mobiliario, arboredo e iluminación, cara a onde se encamiñan os maiores esforzos creativos.
O concurso que convocaba máis de 70 propostas, de entre as que se elixían os seguintes gañadores:

Primeiro premio: Perseo, de Pedro Colón de Carvajal Solís e Raquel Buj García.
Segundo Premio: Ianus, de Jacobo Bouzada Jaureguízar e Jesús Sanz Castro
Terceiro Premio: Zócolo, do estudo Hago S.L
Primeiro Accesit: Pasadera, de Luis de la Rica Castedo
Segundo Accesit: Cittá Aperta, de Felipe Peña Pereda.

Extracto da memoria do estudo gañador
"O seu patio constitúe, sen dúbida ningunha, o máis importante de todos eles, de aí a aposta por convertelo en corazón do proxecto. En planta baixa, desenvólvense as salas de exposicións e demais usos públicos, mentres que os niveis superiores se destinan a programas restrinxidos como administración, dirección e laboratorios.
...Un museo busca espazos de grande altura para que a obra exposta respire e poida transmitir o seu valor. Un museo pide luz natural cenital para dignificar a obra exposta, bañando os arcos, os muros e as vigas que estruturan a súa arquitectura. Con estas premisas adaptouse respectuosamente o espazo existente, garantindo a súa lectura e conservación.
A parte traseira do cuartel constitúe unha ferida entre a cidade e o edificio, por iso vaise aproveitar o desnivel existente para xerar un espazo público en pendente conectando o Museo coa rúa. Baixo o devandito plano urbano van aparecer o auditorio e as salas polivalentes, programas con maior independencia respecto ao Museo. O proxecto, ademais de resolver o programa mediante o esquema bipolar Museo-Centro de Interpretación, regala á cidade espazo público. "

O edificio conta con dúas plantas e un espazo baixo cuberta, en total uns 4.250 metros cadrados construídos. Esa superficie dividirase para contar con 900 metros cadrados dedicados a exposicións permanentes e 270 a mostras temporais. O novo centro tamén dispoñerá de máis de 1.000 metros cadrados para arquivos e depósitos. Ademais terá unha sala de usos múltiples, un auditorio con capacidade para cen persoas, unha biblioteca, unha tenda e cafetaría con restaurante."

Cuartel de San Fernando
O Cuartel de San Fernando ou dos inválidos de Lugo é un edificio neoclásico que comezou a construírse en 1779, cando o rei Carlos III decidiu erixir en Lugo un cuartel destinado a atender aos inválidos do exército.
O cuartel encóntrase dentro do recinto murado da cidade de Lugo, nas inmediacións da porta da muralla chamada de San Fernando. O proxecto inicial é de Bartolomé de Amphoux, e nel o edificio organizábase en torno a dous patios separados mediante o pavillón destinado aos soldados de infantaría. Na actualidade ao non existe ese pavillón central os dous patios encóntranse unidos, presentando o edificio unha planta rectangular moi pouco frecuente en edificios destas características.
O edificio conta con dúas plantas e un espazo baixo cuncha. A obra destaca pola sinxeleza e a funcionalidade, evitando todo ornato que puidera resultar superfluo. Despois de 225 anos, o Cuartel dos Inválidos de San Fernando, único acuartelamento construído na cidade na época ilustrada, conserva as súas estruturas e organización espacial, de maneira que constitúe un exemplar de extraordinaria importancia da arquitectura neoclásica civil en Galicia.

Destaca a singularidade construtiva e tecnolóxica que representa o sistema estrutural das armazóns de madeira que soportan os pisos horizontais e os faldróns de cuncha, así como o enorme volume de material que foi preciso utilizar para a súa construción. A luz, sección e o material empregado, fan que na actualidade esta solución sexa de moi difícil reposición, senón imposible, o que aumenta o seu valor histórico e cultural.

SCALAE_Agencia Documental de Arquitectura_Museo Romanización de Galicia