Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

24/03/2012 | Biblioteca

FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS. Arquia/tesis 8 'A columna e o Muro' de Manuel Iñiguez

Dentro da colección de publicaciones la Fundación Caja de Arquitectos pone la disposición de los interesados diferentes publicaciones de interés para él colectivo, en esta ocasión se trata de él libro de Manuel Íñiguez, "La columna y el muro. Fragmentos de un diálogo".


A columna e o muro

O diálogo entre a columna e o muro remítenos a un dos discursos quizais máis específicos que se poidan efectuar en torno ao feito arquitectónico: o da materialidade. Un discurso que ten o seu punto de partida na propia configuración da orde grega, que deste modo se constitúe na pedra de toque de todas aquelas arquitecturas que consideran a condición material como o seu contido esencial.

A orde grega preséntase como o punto máis alto alcanzado na representación das relacións tectónicas activas de peso e soporte, as súas formas evocan maxistralmente esa necesaria condición de equilibrio da materia coa cal se constrúe.

Por outro lado, o muro, se ben inicialmente manifesta unha connatural inercia expresiva, non se resigna a ter un papel secundario con respecto á columna e, de acordo coa súa necesidade na arquitectura, reclama para si un valor preponderante na representación desta.

A partir de aquí quedan establecidas as bases dun diálogo entre a columna e o muro que se renova en cada arquitectura e do que nesta tese se mostran unha serie de fragmentos.


Manuel Iñiguez

Nace en Pamplona en 1948. Obtén o título de arquitecto en 1971. É catedrático de Proxectos Arquitectónicos na Escola Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastian (Universidade do País Vasco). Ten a súa obra publicada tanto en libros coma en revistas especializadas en arquitectura nacionais e estranxeiras. Foi profesor invitado na School of Architecture de la University of Miami. En 1987 obtén o Prix Europeén de la Reconstruction de la Ville outorgado pola Fondation pour l'Architecture Philippe Rothier de Bruxelas. Foi director da revista Composición Arquitectónica, Art & Architecture, editada pola Fundación Faustino Orbegozo de Bilbao.


La columna y el muro
Fragmentos de un diálogo

Autor: Manuel Iñiguez
Prefacio: Antonio Monestiroli
Director de la colección: Carlos Martí Arís
Colección: arquia/tesis
Nº de la colección: 8
Tema: Teoría e Historia
Año de Edición: 2001
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 231
Idioma: castellano
Ilustraciones: color y b/n
ISBN: 84-931388-6-X