Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

27/04/2012 | Concursos

AYUNTAMIENTO DE EL OSO (ÁVILA). CONCURSO DE IDEAS. ESCRITO DECANO COACYLE

O Decano do COACYLE, emitiu un Escrito sobre este Concurso do que vos damos traslado.


 

Co fin de aclarar certas opinións que sobre o traballo dende esta web se verteron en distintos foros indicamos que colgamos unha información sobre este Concurso no ánimo de informar a NOSOS colexiados ante os que respondemos.

Nesta ocasión colgamos esa información considerando ademais o valor que tiña a presenza no Xurado deste concurso de dous arquitectos, sendo ademais un deles PRESIDENTE da DEMARCACIÓN de ÁVILA do COACYLE.

A sorpresa tivémola cando lemos este Escrito do Decano do COACYLE, aparentemente incompatible coa presenza dun dos membros da súa Xunta de Goberno no Xurado incluído nas bases da Convocatoria. Non é a nosa intención cuestionar a ninguén, pero tal vez non haxa que matar o mensaxeiro...

Iso non obstante non impide que a política desta web sexa colgar informacións de TODO TIPO, mesmo para que cando nos equivoquemos entre todos detectemos erros ou equivocacións coas vosas propostas e melloras. Entendemos que o traballo e pensamento en REDE mellora as capacidades duns poucos.


 

O Concello de El Oso, pequena localidade da provincia de Ávila e recoñecida pola súa braña "La Laguna de El Oso", ten en marcha a construción do "Centro Lagoas da Moraña"; un edificio que pretende potenciar e difundir os valores naturais das Lagoas esteparias da Moraña.

Organizou un Concurso de Ideas para a redacción do proxecto arquitectónico do edificio "Lagoas da Moraña" en El Oso, que se rexe polas Bases de Concurso de Ideas que achegamos.

Se trata de solicitar e estudar ideas que sirvan de motivación e posible guión para o posterior desenvolvemento destas nun Proxecto de Execución a realizar polo Concello Del oso, adaptándose ás consignacións presupostarias e de financiamento dispoñibles, para facer posible a posterior construción do edificio "CENTRO LAGOAS DA MORAÑA".

O edificio situarase nunha parcela situada na Praza da Constitución, n.º 4, no Municipio de El Oso (Ávila), segundo se detalla no Anexo II. Esta situación podemos considerala privilexiada, pois se encontra na Praza principal do Pobo e ten orientación Sur.

Débense ter en conta á hora de realizar as propostas as consideracións contempladas nos Anexos e que os custos totais de construción: Obra Civil (incluídos impostos) non poden superar os 260.000 euros, entendendo por tal o Presuposto Total por Contrata, co IVE incluído, que é o presuposto máximo do Concello para a construción do edificio.

Serán admitidos ao Concurso de Ideas "CENTRO LAGOAS DA MORAÑA" aquelas propostas orientadas a deseñar un edificio emblemático e innovador no Municipio de El Oso.

O fío condutor das propostas deberá ser a Natureza, a Sostibilidade, as Aves, a Auga, a Estepa Morañega, etc., todo iso en torno a unha imaxe impactante ligada á Sostibilidade e á Innovación.

Dentro do concurso establécense dúas categorías, A e B.

Categoría A, na que a documentación a presentar será máis esixente. É unha categoría máis orientada a Profesionales.

Categoría B. A documentación a presentar será máis liviá. É unha Categoría máis orientada a Aficionados.

Unha mesma persoa física ou xurídica só se poderá presentar nunha das Categorías.

PREMIOS

De todas as propostas presentadas se seleccionarán 5 Finalistas en cada Categoría e entre eles concederanse os seguintes premios:

MODALIDADE A:

PRIMEIRO PREMIO: 2.500 €.

SEGUNDO PREMIO: 1.000 €.

TERCEIRO PREMIO: 500 €

CUARTO PREMIO: MENCION ESPECIAL CON DIPLOMA

QUINTO PREMIO: DIPLOMA

MODALIDADE B:

PRIMEIRO PREMIO: 500 €.

SEGUNDO PREMIO: 250 €.

TERCEIRO PREMIO: DIPLOMA

CUARTO PREMIO: DIPLOMA

QUINTO PREMIO: DIPLOMAA documentación requirida para o concurso enviarase por correo certificado ou entregarase en man na dirección:

Concello de El Oso,

C/ Escolas 9,

05164, El Oso (Ávila).

poñendo como asunto no sobre xeral: "CONCURSO DE IDEAS CENTRO LAGOAS DA MORAÑA".

Só recolleranse aquelas candidaturas que chegasen ao Concello antes das 15:00 horas do día 4 de Maio de 2012.


En documento adxunto incorpóranse as bases completas.