Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

14/01/2013 | Revista de prensa

EL PAIS: "Os colexios, en alerta ante a Lei das profesións"

O borrador da Lei de Servizos Profesionais prevé cambios profundos na actividade e coleXiación de arquitectos, avogados, enxeñeiros e farmacéuticos.


 

O Ministerio de Economía di que só é o esquema dun anteproxecto, o da Lei de Servizos Profesionais, un PowerPoint de 20 páxinas que se filtrou en vésperas a Nadal, e que puxo en garda aos colexios afectados polos cambios que prevé. Co obxectivo de "mellorar a competitividade dun sector que supón o 30% do emprego universitario", o documento formula modificar as reservas de actividade de colectivos como os arquitectos, aparelladores e enxeñeiros (reducíndoas a "as estritamente xustificadas"), e cambiar notablemente aspectos da colegiación. Ademais, haberá unha "lista positiva", coas profesións de colegiación obrigatoria, o que levou ao sector a temer que se esvaeza o papel dos colexios.

A Unión Profesional (UP), que agrupa a 33 consellos de colexios (1,3 millóns de colexiados), non entra a valorar os cambios que afectarían a cada gremio, porque nalgúns casos hai disputas entre eles; pero si saíu en defensa da colegiación, dos riscos dunha liberalización "excesiva" e de "a función social" dos colexios profesionais. O seu presidente, Carlos Carnicer, subliña o papel "de máxima protección da saúde e seguridade dos cidadáns" dos colexios. "O sector incorporou servizos e mellorou a súa xestión e desempeña un labor fundamental na protección dos dereitos cidadáns e da súa seguridade xurídica", alerta. Carnicer defende o control e vixilancia dos servizos, a prevención do intrusismo, a función formativa, deontolóxica ou estatística dos colexios e a "degradación das profesións" que unha relaxación podería supoñer. A Unión recorda ademais que un 8,8% do PIB e un 6% do emprego español proceden de profesións colexiadas.

Tanto Carnicer coma os presidentes dos colexios afectados maniféstanse con reservas ante o que algúns deles chaman "só un borrador" e outros un "globo sonda". As profesións manteñen contactos con Economía, confirman fontes do ministerio, e confían en que o redactado final do articulado dea marcha atrás nos aspectos máis criticados e incorpore as súas achegas. Estas son as profesións máis afectadas.

» Arquitectos. O anteproxecto eliminaría a reserva exclusiva de actividade que prevé a Lei de Ordenación da Edificación (de 1999), de forma que tamén os enxeñeiros con competencias en edificación poderían proxectar e dirixir obras de vivendas ou edificios públicos. Nunha carta, o presidente do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, alertou hai uns días que as modificacións "poderían poñer en perigo o traballo do sector produtivo ligado á arquitectura". Esta semana, a Asociación Arquitectos pola Arquitectura expresou o seu "máis enérxico rexeitamento" ao anteproxecto, que "supoñería a práctica desaparición da arquitectura como actividade". O Consello apelou ao "interese público e cultural" da arquitectura. O borrador da lei xustifica que "se un profesional -arquitecto ou enxeñeiro- é competente para realizar unha edificación, se entende que tamén será capaz de realizar outras, con independencia do seu uso,".

» Arquitectos técnicos. Mantense a colegiación obrigatoria para a firma de proxectos e dirección de obras, pero suprímese a reserva exclusiva da dirección da execución da obra. Esta poderaa realizar un arquitecto, un aparellador ou un enxeñeiro "con independencia de quen fose o proxectista e do tipo de edificación". O texto apela á competencia dun profesional para dirixir un proxecto "con independencia de se o asinou un arquitecto ou un enxeñeiro".

» Enxeñeiros industriais. Mantense a colegiación obrigatoria para a firma de proxectos e dirección de obras nas enxeñarías, pero prevé a "supresión de restricións horizontais" por especialidades: as nove enxeñarías existentes. O texto afirma que se establecerá "unha pasarela vertical" para que os técnicos "poidan adquirir atribucións actualmente reservadas aos enxeñeiros".

Dende a "prudencia", o presidente do Consello de Colexios de Enxeñeiros Industriais, Jesús Rodríguez Cortejo sostén que haberá que aclarar en que consistirán estas pasarelas verticais e se serán rigorosas". Sobre as reservas de actividade, móstrase partidario de que "estean asociadas á complexidade das obras, non ao seu uso". Ilústrao cun exemplo do "absurdo" actual: "Que os enxeñeiros poidamos dirixir toda a obra dun complexo industrial menos a vivenda do garda".

» Enxeñeiros de camiños, canles e portos. Estes profesionais son os que máis vehemente defenden a súa especificidade: non todo o mundo pode facer unha ponte ou unha presa, resumo. O presidente do Colexio, Juan Antonio Santamera, asegura que defenderá dúas reservas de actividade específicas: as obras hidráulicas e as infraestruturas de transporte", por "razóns de seguridade" e de respecto ao medioambiente. Fontes do colexio recordan o recoñecemento internacional do que gozan os enxeñeiros de camiños españois e o dano que unha desregulación podería supoñer.

» Avogados e procuradores. Se, para sintetizar, o avogado é quen asesora e dirixe e un preito, e o procurador quen o representa ante os tribunais, o borrador do Ministerio prevé que os primeiros poidan exercer a profesión dos segundos sen necesidade de colexiarse como Procuradores. Ademais, o borrador prevé a eliminación (definitiva tras unha moratoria de cinco anos e un regulamento pendente) da esixencia dun exame de Estado habilitante para a profesión. O presidente do Consello de Colexios de Procuradores, Juan Carlos Estévez, declina comentar o borrador, convencido de que "o texto definitivo non terá nada que ver". Á súa quenda, o presidente do Consello Xeral da Avogacía Española (que tamén preside a UP), Carlos Carnicer, cualifica de "disparate político" a posibilidade de eliminar o exame de acceso á avogacía que "garante á cidadanía a preparación dos profesionais que exercerán o seu defensa". Volveranos distanciar de Europa, avisa. Tamén cuestiona a posibilidade de que a colegiación se estruturase por provincias ou autonomías, cando moitos Colexios están vinculados a cidades.

» Farmacéuticos. O redactado do cambio é breve pero entraña unha enorme preocupación. Di: "Suprímese a reserva exclusiva da propiedade e titularidade das farmacias ao farmacéutico", o que supón liberalizar o sector. Que calquera persoa ou empresa poida abrir unha farmacia, aínda que detrás do mostrador teña que haber un farmacéutico. Se se mercantiliza o sector perde a súa función de servizo público, alertan os farmacéuticos. "En catro días a maioría das farmacias poderían estar en mans dun par de grandes cadeas que ademais venderían os seus propios fármacos xenéricos", avisan fontes do sector. Non é a primeira vez que se pon sobre a mesa a liberalización das farmacias. Xa en 2006, Bruxelas aconsellou a España que revisase o seu modelo. O Ministerio de Economía intentouno, pero o Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero aparcouno. O Ministerio de Sanidade defende o actual sistema. O pasado día 3, a Asemblea Xeral de Colexio publicou un manifesto no que tras agradecer o seu apoio á Ministra de Sanidade, defende que o actual sistema, "baseado na propiedade e titularidade do farmacéutico, presta un servizo asistencial de elevado valor social e sanitario, que debe ser potenciado polas Administracións, en beneficio da saúde da poboación".


EL PAIS: "Os colexios, en alerta ante a Lei das profesións"

 

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario