Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

10/03/2013 | Revista de prensa

LA VOZ DE GALICIA. "Opinión: Raúl J. Veiga Sobre a ponte romana de Lugo e a súa contemporaneiade"

As necesidades que motivan a recuperación dun ben patrimonial de indubidable valor cultural (obvio, en canto ás súas connotacións simbólicas e de biografía urbana) e cidadán (real, en canto á súa funcionalidade obxectiva dentro do complexo socio-económico) han de saberse separar na súa complexidade e interacción.

Respecto de ambos os valores, máis que falar de re-habilitación (pois non hai nada que entre en colapso nin funcional nin significante), neste caso habería que falar simplemente de habilitación, ou de nova habilitación en todo caso, pois se trata simplemente de habilitar unha nova modalidade de uso a esta infraestrutura, perdida a obrigatoriedade do tránsito por ela para comunicar dúas áreas cidadás, pola presenza da nova ponte.

Ou sexa, o que era unha obriga, converteuse nunha opción e unha oportunidade. Unha opción de uso máis humanizada, e unha oportunidade de aumento de valor da súa zona de influencia.

Habilítase, pois, coas obras que están por terminarse, un uso informado (ou aumentado, ou implementado) no que o mero tránsito se converte en experiencia documentada, tanto pola posta en valor da súa orixe e historia como de cualidades paisaxísticas e de estética e decoro urbanos. Imos, que pasar pola «nova» ponte remocicada leva agasallo: nace a súa «contemplación».

Respecto polo herdado

Respecto ao valor cultural, obviamente recoñecido por todos, as necesidades contemporáneas (¡modernas!) de respecto e aprecio polo antigo, polo herdado que nos construíu e patrimonializado, fan que nos alegremos cando empezamos a recoñecer un perfil propio de «ponte», como arquetipo, abandonando o de «artefacto» circunstancial. E esta é unha necesidade contemporánea: fixar e limpar significados.

Respecto ao valor cidadán, cuberta tecnicamente unha necesidade cada vez maior de tráfico interurbano co outro ponte, o barrio en que se apoia e naceu o romano póidase apropiar del como valor propio e diferenciador, un uso do que carecía, descubrindo novas formas de tránsito máis humanizadas, «naturais» ao barrio especificamente.

Unha oportunidade para o barrio

Esta actuación, unha oportunidade para o barrio, agora esixe un novo escenario de valores e apreciación doutras ofertas que o barrio ha de aproveitar, constituírse en oferta propia a través do recuperado.

Por suposto, atendemos a oferta comercial, pero tamén unha oferta temática exclusiva de nova vitalidade que é necesario enunciar, articular e desenvolver. Son varios os negocios e dotacións que no barrio han de sumarse a este novo status.

Peonalización e dotacións

A peonalización do conxunto alcanzará o seu auténtico sentido cun actuación previsiblemente máis ambiciosa (que me consta xa ocupa a vontade de moitos), e desde logo derivada dunha reorganización da circulación rodada, pero acompañada dunha actuación urbanística de cirurxía local (redefinir as ligazóns coa nova ponte branca, provisión de zonas de aparcadoiro, dotación de transporte urbano específico, conformación de plazuelas ou ámbitos de estar urbano, promoción dunha rehabilitación integral da área, etc...) para que incorpore á ponte romana como elemento ou fito urbano de gozar e ocasión para todos os lucenses e proveito dos residentes.

En resumo; tras esta actuación, na miña humilde opinión excelente en construción e redimensionamiento da súa xeometría, temos a ocasión perfecta para que naza na conciencia de todos os lucenses un novo ámbito liberado de servidumes, máis humanizado; regenerador e estímulo para un novo modo de ver e aproveitar O Barrio dá Ponte.

LA VOZ DE GALICIA. "Opinión: Raúl J. Veiga Sobre a ponte romana de Lugo e a súa contemporaneiade"

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario