Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

06/06/2014 | Delegación de Lugo

Memoria de Xestión 2013

MEMORIA DE XESTIÓN ANO 2013

DELEGACIÓN DE LUGO


 

 

1.‐ XUNTA DIRECTIVA

 A Xunta Directiva da Delegación está constituída por:

 

Presidente de delegación e integrante da comisión de refundación estatutaria:

D. RAÚL J. VEIGA LAMELAS

 

Tesoureira de delegación e representante en comisión de cultura do COAG:

Dª. CELIA FAJAR LOMBA

 

Secretario de delegación e representante en comisión de planeamento do COAG:

D. LUIS DÍAZ DÍAZ

 

 

Durante o ano 2013, celebráronse as seguintes Reunións de Xunta Directiva.

 

Sesión 01/2013, de 04 de abril.

Sesión 02/2013, de 04 de xuño.

Sesión 03/2013, de 12 de xuño.

Sesión 04/2013, de 19 de xuño.

Sesión 05/2013, de 09 de xullo.

Sesión 06/2013, de 07 de agosto.

Sesión 07/2013, de 03 de setembro.

Sesión 08/2013, de 09 de setembro.

Sesión 09/2013, de 10 de setembro.

Sesión 10/2013, de 19 de setembro.

Sesión 11/2013, de 25 de setembro.

Sesión 12/2013, de 11 de outubro.

Sesión 13/2013, de 25 de outubro.

Sesión 14/2013, de 28 de outubro

Sesión 15/2013, de 06 de novembro.

Sesión 16/2013, de 08 de novembro.

Sesión 17/2013, de 15 de novembro.

Sesión 18/2013, de 25 de novembro

Sesión 19/2013, de 05 de decembro.

Sesión 20/2013, de 12 de decembro.

Sesión 21/2013, de 31 de decembro.

 

Durante o ano 2013, asistiuse as seguintes Xuntas de Goberno en Santiago.

XG 08/2013, de 08 de abril.

XG 09/2013, de 11 de abril.

XG 10/2013, de 18 de abril.

XG 11/2013, de 26 de abril.

XG 12/2013, de 06 de maio.

XG 13/2013, de 16 de maio.

XG 14/2013, de 24 de maio.

XG 15/2013, de 30 de maio.

XG 16/2013, de 13 de xuño.

XG 17/2013, de 20 de xuño.

XG 18/2013, de 28 de xuño. (celebrada en Lugo)

XG 19/2013 , de 11 de xullo. (celebrada en Ferrol)

XG 20/2013, de 31 de xullo. (celebrada en A Coruña)

XG 21/2013, de 5 de setembro.

XG 22/2013, de 26 de setembro.

XG 23/2013, de 17 de outubro.

XG 24/2013, de 24 de outubro.

XG 25/2013, de 14 de novembro

XG 26/2013, de 28 de novembro

XG 27/2013, de 19 de decembro

 

Durante o ano 2013, asistiuse as seguintes Xuntas Xerais en Santiago.

XX EXTRAORDINARIA de 08 de abril.

XX EXTRAORDINARIA de 06 de maio.

XX ORDINARIA de 30 de maio.

XX EXTRAORDINARIA de 05 de novembro.

XX ORDINARIA de 19 de decembro.

 

 

Durante o ano 2013, asistiuse as seguintes reunións de tesoureiros en Santiago.

Sesión de 06 de marzo.

Sesión de 27 de marzo.

Sesión de 02 de xullo.

 

Durante o ano 2013, asistiuse a seguinte reunión de secretarios en Santiago.

Sesión de 07 de xullo.

 

Durante o ano 2013, asistiuse a seguinte reunión da Comisión Executiva do COAG en Santiago.

Sesión de 11 de abril.

 

Durante o ano 2013, asistiuse a seguinte reunión de representantes de Comisións de Planeamento e medio Ambiente en Santiago.

Sesión de 28 de novembro.

 

 

 

2.‐ DELEGACIÓN

 

Convocáronse as seguintes Xuntas de Delegación:

 

ƒ Xunta Extraordinaria de Delegación, de 7 de xaneiro, co seguinte Orde do día:

1. Estado do COAG.

2. Consulta ós colexiados sobre a operatividade como Centro de traballo COAG da delegación de Lugo.

3. Cuestión de Confianza da Xunta Directiva da Delegación de Lugo.

 

Xunta Ordinaria de Delegación, de 28 de maio, co seguinte Orde do día:

1. Lectura e aprobación de actas de Xuntas de Delegación anteriores.

2. Informe da Xunta Directiva.

3. Memoria de Xestión 2012: toma de coñecemento e aprobación.

4. Informe sobre a liquidación de gastos da Delegación no exercicio 2012.

5. Rogos, preguntas e proposicións.

 

Xunta Ordinaria de delegación, de 26 de novembro , co seguinte Orde do día:

1.Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta de Delegación anterior.

2.Informe da Xunta Directiva.

3.Memoria de Xestión 2013: toma de coñecemento e aprobación.

4.Informe sobre a liquidación de gastos da Delegación no exercicio 2013.

5.Rogos, preguntas e proposicións.

 

 

 

Realizáronse ademais as seguintes reunións internas, de reorganización da delegación ou con colexiados:

 

Lectura de un manifiesto en respuesta al Borrador de Ley de Servicios Profesionales 4/xaneiro

1ª reunión comisión alternativa traballo presupostos e modelo colexial: 09/xaneiro

2ª reunión comisión alternativa traballo presupostos e modelo colexial: 16/xaneiro

3ª reunión comisión alternativa traballo presupostos e modelo colexial: 23/xaneiro

4ª reunión comisión alternativa traballo presupostos e modelo colexial: 30/xaneiro

Reunión extraordinaria e urxente de delegación: 14/febreiro

Reunión presentación candidatura "decidetucoag" 08/marzo

Acto de presentación de candidaturas 15/marzo

Reunión extraordinaria e urxente de delegación: 23/abril

Reunión das Comisións da Delegación de Lugo. Comisión de Cultura e Comisión de Planeamento e Medio Ambiente 13/maio

Eleccións ao cargo de Secretario da Delegación de Lugo

Reunión das Comisións da Delegación de Lugo. Comisión de Cultura e Comisión de Planeamento e Medio Ambiente, 03/xuño

Mesa de traballo LCSP, 12/xuño

rexistro na subdelegación do goberno do manifesto NOalaLSP, 28/xuño

i-VELORRIO; Festa da Patroa, 28/xuño

Mesa Redonda LCSP e Bolonia, 02/xullo

Reunión informativa co seguinte orde do día: 09/xullo

1. Presentación do Plan de Inmobles COAG.

2. Situación colexial actual.

3. Información acerca da reunión da Xunta Directiva de Lugo e o Decano do Colexio co concelleiro de Urbanismo e a concelleira de Economía do Concello de Lugo para estudar lineas de colaboración entre o Concello e o Colexio

4. Rogos, preguntas e proposicións.

Reunión das Comisións da Delegación de Lugo. Comisión de Cultura e Comisión de Planeamento e Medio Ambiente, 5/setembro

Presentación do Plan de actividades da . Comisión de Cultura, 20/setembro

Actividade da Comisión de Cultura. Cata de viños, 20/setembro

Debate sobre a megaminería en Galicia organizado pola Comisión de Cultura, 1/outubro.

manifiesto: ARQUITECTURA E ARQUITECTOS, 7/outubro

Acto homenaxe ao arquitecto Jose Luis Fernández del Amo Moreno, 7/outubro

MESA REDONDA NO CENIMA (Centro de Interpretación dá Mariña), FOZ, Lugo, sobre O PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL DE GALICIA e a Nova Lei de Protección e Uso Sostible do Litoral e de Modificación da LEI DE COSTAS, 9/outubro

acto de irmandamento FERROL/LUGO, 11/outubro

Actividade da Comisión de Cultura. Modos de representacións audiovisuais. 22/23 novembro

Actividade da Comisión de Cultura. Taller de dirección de arte e deseño de producción cinematográfica e escenografía teatral, 14/decembro

Creación do grupo de estudo da ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA do Concello de Lugo, 5/decembro

Reunión informativa: proposta de seguro de saúde ADESLAS, 18/decembro

 

 

 

Polo que se refire ós contactos coas Administracións públicas e outras organizacións, empresas ou profesionais, realizáronse as seguintes coa intención de abrir ou continuar novas liñas de traballo:

 

Mesa de traballo acerca da LCSP entre Raúl Veiga como presidente da Delegación de Lugo, Jose María López Vega, presidente do Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Lugo e Xabier Díaz, presidente da Asociación de Empresarios Promotores de Edificación de Lugoco, 13/xuño.

Reunión da Xunta Directiva co Xerente Territorial do Catastro en Lugo D. Luis Fernando Jácome López, 19/xuño

Reunión da Xunta Directiva de Lugo e o Decano do Colexio, D. Antonio Maroño cos concelleiros D. Luis Álvarez e Dª Sonia Méndez do goberno municipal de Lugo na busca de liñas de liñas de colaboración como a tramitación telemática de licenzas e a reactivación do iPEPRI, 02/xullo.

Reunión co presidente do Colexio Oficial de Aparelladores de Lugo, 11/xullo

Reunión na Delegación coa concelleira de Economía Dª Sonia Mendez e a responsable do CEI NODUS, 4/septembro

Reunión da Xunta Directiva con representantes do Partido Popular, 17/setembro

Reunión da Xunta Directiva con ANOVA, 25/outubro

Reunión co Alcalde (accidental) do concello de Lugo D. Luis Álvarez, e os representantes do colexio de aparelladores e enxeñeiros industriais, para concretar aspectos como a inspección de edificios e de licenzas, 08/novembro

Reunión co concelleiro D. Luis Álvarez do Concello de Lugo, para reactivar o iPEPRI, 15/novembro

Reunión co representante de HNA, 25/novembro

 

 

Por último asistiuse en representación da delegación de Lugo os seguintes actos e actividades:

 

 

Asistencia a Xornada sobre a Nova Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana, 24/maio

Asistencia ao acto de irmandamento entre as cidades de Lugo e Ferrol e á posterior recepción cos Alcaldes e Corporacións Municipais de ambas as dúas cidades na casa do Concello. 11/outubro

Xurado no concurso de ideas para REMODELACIÓN da PRAZA do CONCELLO de SOBER e do seu entorno. 23/outubro

Asistencia as I Xornadas de Debate sobre o Casco Histórico de Lugo, organizadas pola Asociación de Empresarios Lugo Monumental. Intervención de Rául Veiga, como presidente da Delegación. 7/novembro

 

3. -ACTIVIDADES DESENVOLTAS

Nun contexto colexial económicamente convulso, podemos destacar a MESA REDONDA NO CENIMA (FOZ), sobre O PLAN DE ORDENACIÓN do LITORAL e a Nova Lei de Protección e Uso Sostible do Litoral e de Modificación da LEI DE COSTAS.

 

Dentro da política presente desta delegación de mobilizar actividades en zonas xeográficas distintas á nosa sede territorial e en relación directa cos asuntos a tratar e a ciudadanía interesada, a Delegación en Lugo do COAG organizou unha mesa redonda aberta tanto aos arquitectos colexiados residentes na Mariña coma técnicos dos concellos da mesma, mais tamén ao público en xeral.

 

Este evento, que tivo unha boa afluencia de público, inicia unha serie de actividades a desenvolver por parte da Delegación en Lugo do COAG, en zonas distintas á nosa sede xeográfica que desexamos intensificar e ampliar a outras zonas da provincia.

 

 

4.‐ ACTIVIDADES FORMATIVAS DESENVOLTAS NA DELEGACIÓN

 

A continuación recóllense algunhas das actividades formativas desenvoltas na delegación de

Lugo:

 

7-8 xuño

Curso Iniciación á Certificación enerxética de edificios existentes con CE3X

19-20 xuño

Curso básico de certificación enerxética de edificios existentes

15-16 xullo

Curso básico de certificación enerxética de edificios existentes 2ª convocatoria

17 outubro

CURSO PROXECTAR A LUZ - iGUZZINI

22-23 novembro

Modos de representación audiovisuais

14 decembro

taller de dirección de arte e deseño de producción cinematográfica e escenografía teatral

 

 

5.‐ DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2013

 

"Cultura-Arquitectura" é o lema elixido pola UIA para celebrar o Día Mundial da Arquitectura 2013. Con este tema, a UIA quere destacar a multitude de interpretacións e ilustracións que reflicten a diversidade, riqueza, imaxinación e capacidade de invención dos arquitectos a través dos seus deseños e obras.

 

Sen dúbida, José Luis Fernández del Amo destacou pola calidade, riqueza, diversidade e humanidade da súa obra, sendo a arquitectura relixiosa un dos campos no que destacou con especial creatividade.

 

Por esta razón, a Delegación en Lugo do COAG, organizou un acto homenaxe ao arquitecto Jose Luis Fernández del Amo Moreno o luns 7 de outubre, na igrexa parroquial de San Antonio de Padua na rúa Tui 39, diseñada polo arquitecto e rematada en 1962.

 

O acto consistiu nunha corta introducción sobre o arquitecto e a súa obra edificada en Galicia.

 

A continuación, o noso compañeiro Manuel Urbano Barrio y Moure explicounos as claves para entender a arquitectura da igrexa de Santo Antón de Pádua, así coma da arquitectura relixiosa contemporánea. 

6.- PAXINA WEB 

 

8.‐ RELACIÓN COS MEDIOS.

Na liña iniciada anteriormente por esta Xunta Directiva, continúase buscando unha continuada presencia nos medios.

Séguese a ter presencia no diario El Progreso e ocasionalmente en La Voz de Galicia.

Asi mesmo, redactáronse columnas de opinión para temas específicos como as torres dos Garañón e a Rehabilitación da Ponte Romana.


 

PECHE DE CONTAS (ingresos)

PECHE DE CONTAS (gastos)

 

 

 

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario