Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

12/03/2015 | Plameamento

Chantada. Modificación puntual. Portada e Santo Estevo

Aprobado inicialmente polo Concello Pleno, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 2 de febreiro de 2015, sométese a información pública polo prazo dun mes
Suspéndese o procedemento de outorgamento de licenzas naqueles ámbitos territoriais obxecto de modificación cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente e durante os períodos a que se refire o artigo 77.3 da Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

DOG 12/03/15

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario