Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

30/04/2015 | Plameamento

CONCELLO DE LUGO

O Concello Pleno, en sesión que tivo lugar o día 6 de abril de 2015, acordou aprobar definitivamente o estudo de detalle formulado para a agregación de dúas parcelas e ordenación de volumetría e estética das unidades edificatorias 130611 e 130612 (rúa San Marcos, números 4-6), do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior (PEPRI), solicitado por Promociones Plaza San Marcos, S.L.U.

O acordo de aprobación definitiva do dito estudo de detalle foille comunicado á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia con data do 14 de abril de 2015, en cumprimento do establecido no artigo 92.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.            

DOG 23/04/15      

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario