Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

30/07/2015 | Charlas técnicas

Xornadas Reenfocate Rehabilitación Enerxética: Ventilación e eficiencia enerxética.

O sector dos edificios é o maior consumidor de enerxía e o maior emisor de dióxido de carbono da Unión Europea cun 40% aproximadamente. A Unión Europea marcou o obxectivo de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, mellorar a eficiencia enerxética e aumentar o uso de enerxías renovables. Dado o peso que ten o sector nos consumos enerxéticos, as medidas tomadas buscan unha redución drástica na factura enerxética dos edificios.
A última modificación do DB-TEÑO e a obriga de que a partir do 2020 os edificios que se constrúan en España sexan de consumo case nulo provocou cambios á hora de definir tanto os proxectos de rehabilitación como de obra nova buscando unha maior eficiencia enerxética. O camiño cara aos ECCN lévanos a solucións de aumento de espesor nos illamentos ou a substitución dos actuais sistemas de calefacción e refrixeración por outros máis eficientes. Estas medidas pódense complementar con sistemas de renovación controlada do aire interior que axudan a unha reducir das perdas e a rebaixas considerables na factura enerxética.

Contidos
Rehabilitación enerxética: Ventilación e eficiencia enerxética.

1-Estándares de calidade de aire en edificación
2-Calidade do aire/eficiencia enerxética
3-Rehabilitacións enerxéticas: incorporación de sistemas de renovación controlada de aire con recuperación de calor
4-O sistema de renovación controlada en edificios de consumo case nulo (NZEB) e Passivhaus
5-Exemplos de aplicación de sistemas de renovación controlada con recuperación de calor.

Relatores
Departamento técnico
Zehnder Group Iberica IC, S.A.

Localización
APEC Lugo
Praza do Campo n.º 2-3. Lugo
Programa
30 de Xullo de 2015 en horario de 17:45 a 20:00
17:45-18:00 Acreditación de asistentes
18:00-18:05 Benvida e presentación
18:05-19:45 Relatorio
19:45-20:00 Coloquio


Inscrición
http://www.reacciona2020.com/reenfocate/jornadas

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario