Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

23/04/2012 | Plameamento | Comentarios 0

COAG LUGO. BOLETÍN DE PLANEAMIENTO Nº 1

Iniciamos deste xeito, e coa intención de melloralos servizos colexiais dende a nosa delegación os boletíns de Planeamento de Lugo. A nosa intención é, de xeito periódico, poñer á disposición dos colexiados a información coas variacións no eido do planeamento que se produzan no ámbito...