Proceso de Matriculación iCOR

CONDICIÓNS DE MATRICULACIÓN DO icor

Matrícula aberta preferentemente a todos os arquitectos colexiados de Galicia, pero tamén a todos os interesados que non teñan dita titulación. Por este motivo existen dous cadros de custos de matriculación propios dos arquitectos colexiados ou dos non colexiados (non é necesaria ningunha titulación).

Tendo en consideración que algunha das ponencias teñen limitado o seu aforo, é que se poida elixir na medida do posibles aquelas que realmente lles interesen, adoptouse o acordo de poñer á disposición dos interesados cinco posibilidades de matriculación para o Seminario e o Workshop.

O proceso de matriculación terá os seguintes pasos e prazos:

  •  Xoves 29 de setembro a partires das 10:00.

Apertura do proceso de preinscrición.

Os interesados deberán solicitalo empregando o documento tipo de solicitude colgado na web  www.coaglugo.es ou no blog “icor.coaglugo.es”.

As solicitudes poderán ser presentadas no rexistro da Delegación de Lugo do COAG (en horario de 10 a 14 horas) ou de xeito dixital mediante o envío á dirección: secretario.lugo@colexiodearquitectos.org.

  •  Luns 3 de outubro, ata as 14:00.

Á ultima hora da tarde colgarase na páxina web  www.coaglugo.es un listado actualizado por orden de entrada de todos os interesados que solicitaron a súa preinscrición. Indicarase nese momento o número da conta na que se deberá facer o ingreso.

  •  Martes 4 de outubro.

Iniciarase a matriculación de todos os preinscritos seguindo as instrucións do listado colgado o luns 3.

  •  Luns 10 de outubro.

No caso de existiren prazas vacantes, por non ser solicitadas ou por non efectuar o pago os solicitantes preinscritos abrirase un novo plazo de matrícula que rematará o xoves 13 de outubro.

Os interesados en matricularse deberán cubrir o modelo de solicitude indicando na mesma o tipo de matrícula elixida, xunto coas características específicas (nº colexiado, ano de titulación para os interesados en participar no laboratorio…).

Unha vez efectuado o pago da matrícula elixida no período establecido, deberá presentarse na delegación dentro do período establecido (documentación física ou dixitalmente na dirección indicada con anterioridade) o xustificante de pago e copia do título.

Todas as cuestión ou dúbidas referidas ó proceso de preinscrición, matriculación ou seguimento das actividades de formación serán decididas por un Comité de seguimento do COAG Lugo.

Condicións de Matriculación icor

Tarifas Matriculación

Solicitud suscripción icor.pdf

Solicitud suscripción icor.docx

Deixa o teu comentario