Matriculación iCOR_10/10/2011

Achégase o listado actualizado das solicitudes de participación do iCOR. O listado é cos datos obrantes a luns 10 de outubro de 2011.

En breve colgarase un listado oficial dos admitidos no Laboratorio.

Se recuerda que sigue abierto el plazo para todos aquellos interesados en participar en el iCOR, en sus distintas opciones.

Matriculación iCOR_10-10-11

Deixa o teu comentario