Matriculación iCOR_12/10/10

Achégase o listado actualizado a 12 de outubro das solicitudes de participación do iCOR. Inclúese tamén o listado  de admitidos no Laboratorio “Ensanche da Ramella” así como certas aclaracións sobre o proceso.

Matriculación iCOR_12-10-11

En canto a selección dos participantes no Laboratorio “Ensanche da Ramella”, tívose en conta a condición de arquitectos colexiados con menos de 10 anos de titulación como prioridade. A partires desa condición inicial completarase o listado de admitidos ata completar o cupo seguindo a orde de rexistro e tendo en conta que será obrigatoria a titulación de arquitecto.

Por tal motivo, prégase os pendentes de admisión que acrediten dita condición mediante a remisión da documentación por correo electrónico á conta: secretario.lugo@colexiodearquitectos.org ou coa presentación física da mesma na Delegación de Lugo do COAG o xoves 13 de outubro.

No tocante a aqueles casos nos que non se ten a condición de colexiado, e se pretenda acceder ó Laboratorio existirán dúas opcións. A colexiación do interesado, e consecuentemente será eximido do pago da matrícula no Seminario Completo, ou a non colexiación. Neste último caso, non se subvencionará a súa presenza no Seminario completo, sendo obrigatorio o seu pago polo solicitante.

O listado de admitidos no Laboratorio é o seguinte:

 1. Mª José Zelada Tomé.
 2. Roque Álvarez Arosa.
 3. Belén López Gallego.
 4. Gianfranco Olivieri.
 5. Uxío Fernández Viñas.
 6. María Melero Lorenzo.
 7. María Fernández Pernás.
 8. José Antonio Valiño Alonso
 9. Mónica Folgueira Cobas.
 10. María del Pilar Salvador Potente.

Recórdase, tamén os admitidos no Laboratorio, que aqueles que se inscribiran no Completo Plus, non pagarán o custe de matriculación do Seminario, pero deberán ingresar o custe do Workshop.

O listado de suplentes que optarán a súa inclusión no listado de admitidos, previa acreditación da súa titulación será, por orde de rexistro de entrada:

 1. María del Pilar Sande López.

Recórdase que segue aberto o prazo para todos aqueles interesados en participar no iCOR, nas súas distintas opcións.

Deixa o teu comentario