Colegio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

18/03/2010 | Noticias

Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

O Diario Oficial de Galicia nº 53/2010 de 18 de marzo, recolle o texto da nova normativa de habitabilidade que regula as condicións que deben cumplir as vivendas en Galicia (NHV10), que sustitue á Norma do Hábitat (NHG), elaborada pola anterior Consellería de Vivenda.

VER AS NORMAS A TRAVÉS DE WWW.COAG.ES