Colegio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

07/11/2011 | Convocatorias

CELEBRACIÓN DEL WORKSHOP iCOR: 18, 19 Y 20 NOVIEMBRE. PLAZAS DISPONIBLES.

Tras la conclusión de las jornadas y ponencias del Seminario Internacional iCOR se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre el Workshop. Existen plazas disponibles todavía para participar.

Se abre un nuevo plazo para solicitar la inscripción en esta actividad.

Solicitud inscrición no iCOR

El número de cuenta en el que se deberá efectuar el ingreso o transferencia es el siguiente: La Caixa 2100-2183-51-0200243461. Previamente se deberá enviar la solicitud de inscripción a la dirección: secretario.lugo@colexiodearquitectos.org, para la confirmación de plazas libres.

Los asistentes deberán acudir all Workshop con ordenador portátil, instalado programa Photoshop o similar y con una cámara digital.

Profesores: Mario Bisson, Cristina Boeri, Valentina Vezzani.

Laboratorio Colore, Dipartimento Indaco, Politecnico di Milano

Solicitud inscrición no iCOR

Se desarrollará en 3 días, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre con una duración total de 24 horas, 8 diarias.

Entender como utilizar do mellor xeito posible a cor é un tema central, non só para os artistas senón tamén os arquitectos, os deseñadores e en xeral os proxectistas, que aínda que traballan de maneira habitual o cromatismo, a miúdo teñen un coñecemento pouco preciso dos aspectos psico-físico-perceptivos que van unidos á utilización da cor.

Engadir que o éxito dun proxecto pode depender dunha elección correcta da cor e da capacidade de inserirse positivamente no ambiente construído: particularmente na cidade e nun modo máis xeral na paisaxe urbana.

A finalidade do curso é transmitir teóricamente un coñecemento básico da cor e os aspectos que van unidos á súa percepción, partindo dunha proposta cromática eficaz para chegar a profundizar nos aspectos metodolóxicos e instrumentais, que van en estreita unión co proxecto da cor.

Particularmente profundizarase no tema dos Plans de Cor e da cualificación/recualificación da cidade, a través da valorización das súas cores e da súa imaxe cromática.

O workshop está articulado en sesións teóricas e talleres prácticos.

Programa
Primeiro Día

Maña: Cor e percepción; con intrínsico e cor percibida, a compoñente cromática no proxecto

Tarde: Individualizar o caso obxecto de estudo sobre o cal operar e organizar as fases do proxecto, relevos fotográficos e cromáticos.

Segundo Día

Maña: Planificación da cor urbana, planos da cor, significado da cor na cidade contemporánea.

Tarde: Elaboración de hipóteses proxectuais de intervención crómatica sobre o caso de estudo individualizado

Terceiro Día

Maña: Síntese do traballo e preparación da presentación.

Tarde: Presentación e debate dos traballos presentados.