Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

Enquisas

Este sistema de enquisas foi deseñado co obxectivo de ser unha ferramenta para acercar ó COAG e a Delegación de Lugo a todos os usuarios. Polo tanto, animamos a colexiados, e non colexiados, a que planteen as súas propias dubidas a través do buzón de Enquisas. Todas as suxerencias ou propostas de enquisas que os colexiados en non colexiados desexen facer ó COAG-Delegación de Lugo, poden ser enviadas ó correo electrónico .

As propostas deberán ter unha única pregunta e as respostas que se consideren axeitadas. Preguntas e respostas deberán ser textos moi breves. Será esencial que as propostas sexan asinadas, indicando o número de colexiado, DNI en caso de non ser colexiado, e teléfono de contacto. Sen embargo no que ten que ver coa posibilidade de votación, e co fin de obter resultados significativos, válidos e axustados á realidade, únicamente poderán votar os colexiados COAG, sendo ademáis posible facelo unha única vez por enquisa.

Para votar é preciso estar conectado.

Estarías interesado en realizar un curso sobre REVIT?

  • Si - 75 % (Votos 3)

  • No - 0 % (Votos 0)

  • Serían máis intresantes outros programas BIM - 25 % (Votos 1)

Total votos: 4 Enquisa finalizada | Finaliza o 31/03/2016

Cres interesante a activación do sistema de enquisas da Delegación de Lugo?

  • SI - 100 % (Votos 3)

  • NON - 0 % (Votos 0)

  • INDIFERENTE - 0 % (Votos 0)

Total votos: 3 Enquisa finalizada | Finaliza o 07/08/2015

para aumentar a participación do colexiado nas decisións do Colexio ¿debería habilitarse a opción do voto telemático?

  • si - 100 % (Votos 12)

  • non - 0 % (Votos 0)

Total votos: 12 Enquisa finalizada | Finaliza o 15/06/2014