Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

Enquisas

Este sistema de enquisas foi deseñado co obxectivo de ser unha ferramenta para acercar ó COAG e a Delegación de Lugo a todos os usuarios. Polo tanto, animamos a colexiados, e non colexiados, a que planteen as súas propias dubidas a través do buzón de Enquisas. Todas as suxerencias ou propostas de enquisas que os colexiados en non colexiados desexen facer ó COAG-Delegación de Lugo, poden ser enviadas ó correo electrónico .

As propostas deberán ter unha única pregunta e as respostas que se consideren axeitadas. Preguntas e respostas deberán ser textos moi breves. Será esencial que as propostas sexan asinadas, indicando o número de colexiado, DNI en caso de non ser colexiado, e teléfono de contacto. Sen embargo no que ten que ver coa posibilidade de votación, e co fin de obter resultados significativos, válidos e axustados á realidade, únicamente poderán votar os colexiados COAG, sendo ademáis posible facelo unha única vez por enquisa.

Para votar é preciso estar conectado.

CRES QUE SON ÚTILES OS CUESTIONARIOS WEB?

  • SI - 100 % (Votos 4)

  • NON - 0 % (Votos 0)

  • DAME PREGUIZA - 0 % (Votos 0)

Total votos: 4 Enquisa finalizada | Finaliza o 03/08/2012

A PARTICIPACIÓN DOS COLEXIADOS NAS FERRAMENTAS POSTAS A DISPOSICIÓN DESTES É BAIXA. POR QUE CRES?

  • NON SON ÚTILES - 0 % (Votos 0)

  • NON ESTÁN SUFICIENTEMENTE ANUNCIADAS - 67 % (Votos 2)

  • DALLES PREGUIZA - 33 % (Votos 1)

Total votos: 3 Enquisa finalizada | Finaliza o 03/08/2012

ENTENDIDA A SITUACIÓN XERAL, ¿CRES QUE SE PODE PRESCINDIR DAS DELEGACIÓNS?

  • SI - 11 % (Votos 1)

  • NON - 78 % (Votos 7)

  • NS/NC - 11 % (Votos 1)

Total votos: 9 Enquisa finalizada | Finaliza o 31/05/2012