Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

18/01/2012 | Publicacións Técnicas

REVISTA ANEXO n.º 5.

ÍNDICE ANEXO 5

CSCAE
Comentarios ao proxecto de RD ITC-BT 52 "Instalacións con fins especiais.
Infraestrutura para a recarga de vehículos eléctricos"

ZONA CAT
Como afrontar as reclamacións por humedades superficiais de condensación
CAT de Castela La Mancha

Caracterización de recintos segundo o CORRENTE
CAT de Málaga

Vivenda unifamiliar: singularidades (I)
CAT de Murcia

MONOGRÁFICO CAT
FIDAS. Sevilla

AXENDA
Formación CTE on line

CONSULTAS
Respostas consultas dirixidas ao Ministerio de Fomento

RECENSIÓNS
Regulamento Europeo de Produtos da Construción
Asemas: A seguridade e saúde nas obras de construción
Guia para a reconstrución tras o terremoto de Lorca

PUBLIREPORTAJE
PAREX: Intervención no barrio de Lourdes de Tudela, Navarra