Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

04/02/2012 | Cursos

FORMACIÓN IETcc. SOSTIBILIDADE: EFICIENCIA ENERXÉTICA, AVALIACIÓN DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS

O Centro de Seguridade e Durabilidade Estrutural e de Materiais - CISDEM, coa colaboración do Instituto de ciencias da construción Eduardo Torroja - IETcc do CSIC, celebrarán o Curso "Sostibilidade: Eficiencia Enerxética, Avaliación de Edificios e Estruturas" con modalidade presencial e on-line, dende o 16 de abril ao 12 de xuño de 2012.

O recén creado Centro de Seguridade e Durabilidade Estrutural e de Materiais - CISDEM, centro mixto entre o CSIC e a UPM, e coa colaboración do Instituto de ciencias da construción Eduardo Torroja - IETcc do CSIC, formulan dentro dos seus obxectivos realizar un labor de formación e difusión científico-tecnolóxica na área da construción e os seus materiais.

Obxectivos

O obxectivo do presente curso de especialización do CSIC é analizar os novos retos que se formulan no ámbito da construción. Estudaranse as perspectivas en relación a temas de actualidade como son sostibilidade, medio, eficiencia enerxética, habitabilidade e avaliación e actuación en estruturas existentes para garantir a súa seguridade, proporcionando información actualizada sobre a tendencia en deseño, análise, experimentación, normativa e investigación no sector.

Cabe destacar o carácter teórico-práctico do programa así como o carácter pluridisciplinar do profesorado. Formularanse visitas técnicas tanto a obras de interese coma a laboratorios, outros centros de investigación ou empresas e viaxes de estudo dentro da xeografía española.

¿A quen vai dirixido?

O programa está orientado cara a universitarios e profesionais do sector da construción, impartíndose en horario de tarde.

A variedade da temática proposta, a participación de profesores procedentes do campo da investigación, da universidade e da empresa, así como a tradición formativa das institucións implicadas fan deste curso un referente técnico internacional.

Ao curso poderase asistir de forma online ou presencial, e realizar o curso completo ou seminarios de forma independente. Entregarase diploma de asistencia.
Os seminarios presenciais realizaranse en horario de tarde, de 15 a 20 h de luns a xoves.

Impartiranse na sede do Instituto de ciencias da construción Eduardo Torroja (IETccCSIC) e na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos (ETSI CCP) da Universidade Politécnica de Madrid.