Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

18/02/2012 | Noticias

CHEQ4. NOVE FERRAMENTA INFORMÁTICA PARA VALIDAR INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS

IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) e ASIT (a Asociación Solar da Industria Térmica) elaboraron o CHEQ4, un programa informático co fin de facilitar a todos os axentes participantes no sector da enerxía solar térmica de baixa temperatura a aplicación, cumprimento e avaliación da sección HE4 incluída na esixencia básica TEÑO Aforro de enerxía do Código Técnico da Edificación (CTE).

CHEQ4 permite definir unha ampla variedade de instalacións solares introducindo un mínimo de parámetros do proxecto, asociados a cada configuración do sistema, e deste xeito, obter a cobertura solar que ese sistema proporciona sobre a demanda de enerxía para ACS e piscina do edificio.

En función dos datos introducidos o programa validará o cumprimento da contribución solar mínima definida pola esixencia HE4 permitindo á súa vez xerar un informe xustificativo dos resultados obtidos de forma rápida e sinxela.

CHEQ4 xera adicionalmente xunto co informe un documento de verificación onde figuran os principais parámetros da instalación, de maneira que estes poidan ser verificados polos axentes implicados en labores de control da execución das instalacións.

O informe favorable xerado pola aplicación será suficiente para acreditar o cumprimento, dende o punto de vista enerxético, dos requisitos establecidos na sección HE4. O non cumprimento da contribución solar mínima utilizando CHEQ4 non invalida a posibilidade de demostrar o seu cumprimento mediante outros procedementos.

Mais información: IDAE_CHEQ4