Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

07/03/2012 | Publicacións Técnicas

CSCAE. Intrucción Acero Estructural EAE comentada.

Publicación capitulada, articulada e de serie normativas que recolle, con independencia da parte dispositiva incluída no Real Decreto 751/2011, do 27 de maio, o contido completo da Instrución de aceiro estrutural que se achega a este e á que se lle incorporan un conxunto de comentarios ao seu articulado, efectuados pola Comisión Permanente de Estruturas dNe Aceiro. Constitúe unha nova regulamentación técnica tanto para o ámbito da construción en aceiro, en edificación, como en enxeñaría civil. 2ª edición 2012.

Intrucción Acero Estructural EAE comentada