Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

18/06/2012 | Publicacións Técnicas

MINISTERIO DE FOMENTO. GUÍA METODOLÓXICA SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

Dende a Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Chan do Ministerio de Fomento comunícannos a publicación de La Guía Metodológica para a redacción de Informes de Sostibilidade Económica. O Texto Refundido da Lei de Chan aprobado por Real Decreto- Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, consagra o desenvolvemento territorial e urbano sostible como un principio fundamental e básico. Para garantir este principio, proponse, entre outros medios, a avaliación e o seguimento dos efectos que os plans urbanísticos poidan ter sobre a economía, o medio e a calidade de vida dos cidadáns.

Con este obxectivo, o artigo 15.4 do TRLS establece a obriga de que os instrumentos de ordenación das actuacións de urbanización inclúan un Informe ou Memoria de Sostibilidade Económica que permita medir o impacto destes.

A Guía que aquí se presenta pretende facilitar o proceso de elaboración do referido informe.

Este estudo encóntrase accesible no Portal de Chan e Políticas Urbanas en formato PDF, a través do seguinte enlace:

 

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario