Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

06/07/2012 | Formación

EGAP. "CURSO SUPERIOR DE TÉCNICO DE URBANISMO 2012"

O Curso pretende que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. A tal efecto partirase da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible no ámbito da ordenación do territorio e do urbanismo.

PROGRAMA
O curso estrutúrase nos seguintes módulos:
-Módulo I: A escala territorial (44 horas teóricas e 44 horas prácticas)
-Módulo II: O planeamento urbanístico (44 horas teóricas e 44 horas prácticas)
-Módulo III: Xestión e disciplina urbanística (60 horas teóricas e 28 horas prácticas)
-Módulo IV: A ordenación do territorio e o urbanismo no Dereito Comparado (16 horas teóricas e 8 horas prácticas)

DATOS DO CURSO

CONSELLERÍA: Servizo EP EGAP

NOME: Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2012

ÁREA: Outros

CALIFICACIÓN: APROVEITAMENTO

HORAS: 350

ANO: 2012

MOD.IMPARTICIÓN: PRESENCIAL

RESPONSABLE: PORTELA SILVA , MARIA LUCIA [lucia.portela.silva@xunta.es]

FICHA CURSO EGAP

RESOLUCIÓN CURSO EGAP

INSCRIPCIÓN CURSO EGAP

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario