Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

12/07/2012 | Concursos

CHMS. RESOLTO O CONCURSO DE IDEAS DA FUTURA SEDE

"Illa na corrente" lema do proxecto con maior puntuación no concurso de ideas para a construción da sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

"Elogio del vacío", segundo en puntuación e "Jeijo" e "Paisajes yuxtapuestos", foron propostos para os accésits

A futura sede da CHMS construirase cando o escenario económico mellore


O Xurado designado pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Organismo Autónomo dependente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, unha vez valoradas as propostas técnicas, identificou, en acto público, os proxectos que obtiveron maior puntuación no "Concurso de ideas, a nivel de anteproxecto, para a construción da sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil", de acordo co establecido no apartado 4.6 das bases administrativas do concurso.

O xurado estivo presidido por Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez e como vogais, Manuel Ignacio Rodríguez Acebes, Manuel González Torres, Alberto de Anta Montero, persoal técnico da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, José María Pérez Álvarez, avogado do Estado en Ourense, Javier García Rodríguez, o interventor delegado e tres arquitectos: un designado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Martín de Cominges Carvallo, outro pola Confederación Hidrográfica, Pablo Uriarte Rodríguez, e unha arquitecta nomeada polo concello de Ourense, Elvira Carregado Pazos. Como secretario do xurado, Iván Emilio López.

O anteproxecto con máis puntuación -Illa na corrente- do Estudo Josep Mias e Gifré- recibirá un premio de 20.000 euros e terá a posibilidade de redactar o proxecto construtivo e levar a dirección da obra, todo iso no futuro, en canto o escenario económico mellore e póidase realizar a edificación.

O segundo proxecto máis puntuado -Eloxio ao baleiro- do Estudo Olmos Ochoa Asociados, SL. obterá un premio de 10.000 euros. Os dous accésits, por un importe de 2.500 euros cada un, foron outorgados a - Jeijo- del Estudio Mario Sanjuan Calle, Miguel García-Redondo Villar e Alberto Palencia Flores e -Paisaxes Juxtapuestos- del Estudio Aybar Mateos, S.L.P.

Dado que as ofertas foron presentadas de forma anónima, unha vez seleccionados os catro anteproxectos gañadores, procedeuse á apertura dos sobres que contiñan a documentación administrativa e nos que figuraba a identidade dos participantes. Detectáronse fallos subsandables na documentación requirida nas bases, para o que se lles dará un prazo de dez días, tal e como establecen as Bases do Concurso. En caso de non levar a cabo a emenda o xurado poderá declarar deserto o premio ou reformular a súa proposta.

A este Concurso de Ideas, convocado o 27 de xuño de 2011, presentáronse 107 estudos de arquitectura, tanto españois coma doutros países da UE. Non resolver o concurso, dado o gran número de anteproxectos presentados, podería implicar a formulación de solicitudes de indemnización polos prexuízos ocasionados aos concursantes, que sería superior ao total dos premios outorgados; isto, sen entrar a valorar, o esforzo, a dedicación e os medios empregados por parte dos 107 participantes neste.

CHMS. RESOLTO O CONCURSO DE IDEAS DA FUTURA SEDE

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario