Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

20/03/2013 | Publicacións Técnicas

ACLUXEGA: Manual de Climatización Geotérmica

ACLUXEGA - Asociación ClústerXeotermia Galega, realizou un Manual de Climatización Xeotérmica que "desenvolve todo o proceso de instalación dun sistema de xeotermia de moi baixa temperatura".


A realización do Manual de Climatización Xeotérmica - ACLUXEGA xorde como unha iniciativa conxunta de ACLUXEGA - Asociación Cluster dá Xeotermia de Galicia e da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Xunta de Galicia para poñer en valor, tanto a importancia, coma a calidade do traballo que realizan as empresas que se dedican á xeotermia en Galicia, e se enmarca dentro da colaboración que mantiveron ambas as dúas institucións dende o nacemento de ACLUXEGA.


Esta publicación, entra de cheo nas liñas principais de traballo da Asociación, como a información, difusión, formación e capacitación sobre xeotermia, e a súa única pretensión, é reverter e achegar o capital de coñecemento das empresas que forman parte de ACLUXEGA á base industrial, e a todas aquelas empresas e persoas, que están interesadas en implementar este tipo de tecnoloxía, fomentando, á súa vez, as boas prácticas.

Este Manual, pretende ser unha referencia no sector, achegando unha visión global técnica e empírica do desenvolvemento de todo o proceso de instalación dun sistema de xeotermia de moi baixa temperatura, non só fai referencia a conceptos teóricos, se non que vai máis alá, recolle a experiencia no traballo cotián das nosas empresas, para un aproveitamento integral dos coñecementos teóricos e prácticos.

Foi redactado coa mellor vontade, experiencia e coñecemento que teñen os excelentes profesionais que forman parte do clúster, polo que os capítulos expostos, aínda que se intentou homoxeneizalos, teñen a pegada dos seus autores, que con dedicación e xenerosidade desenvolveron as diferentes temáticas.

O Manual desenvolve de todo o proceso de instalación dun sistema de xeotermia de moi baixa temperatura.

Recolle en diferentes capítulos e ao longo de 440 páxinas, as distintas fases deste tipo de instalacións comezando na perforación e rematado de sondaxes xeotérmicas superficiais (capítulo 1), a captación xeotérmica (capítulo 2), pasando pola bomba de calor (capítulo 3), os sistemas de emisión (capítulo 4), o control dunha BCG (capítulo 5), a instalación dunha BCG (capítulo 6), a posta en marcha de todo o sistema e a debida información ao cliente (capítulo 7), a necesidade do mantemento e a detección dos posibles fallos dunha BCG (capítulo 8), a importancia da conxugación da mercadotecnia e a venda para un mercado tan específico como é o da xeotermia (capítulo 9), así como a normativa existente descendendo do nivel Europeo ao Autonómico (capítulo 10), para finalizar cun módulo práctico que dá veracidade a todo o anterior (capítulo 11). Así, ten en conta todas as partes deste sistema (captación - xeración - distribución) e é eminentemente práctico.


ACLUXEGA: Manual de Climatización Geotérmica

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario