Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

22/06/2013 | Visado

Novo servizo de custodia de Certificados de Eficiencia Enerxética

Segundo o acordo da Xunta de Goberno na sesión 16/2013 do 13 de xuño, implantouse o procedemento de rexistro e custodia (mantendo o de visado existente) para os certificados de eficiencia enerxética de edificios. De forma análoga á custodia dos Informes de ITE, correspóndelle unha complexidade de 15 unidades polo que o importe do servizo (aplicando o Pu=0.81 €/ud) ascende a 12,15 € + IVE.

A supervisión correspondente a este tipo trámite limitarase a comprobar a hablitación do autor e a coherencia documental (principalmente que o documento se corresponda co título así como os datos que se reflectirán no informe de custodia: arquitecto, promotor, localización do edificio...), a diferenza del visado que inclue, ademais, a comprobación da corrección formal do documento (formato etiqueta, contido do CEEE adaptado ao RD 235/2013, etc.)

 

máis información:

http://www.coag.es/informacion/novedades/vernovedad.aspx?idnoticia=fbb26adb-5368-4bd3-9949-447effdbbcbf

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario