Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

05/08/2013 | Noticias

[LCSP] audiencia pública do anteproxecto de lei de servizos e colexios profesionais

O Consello de Ministros, en sesión do día 2 de agosto de 2013, por proposta do Ministro de Economía e Competitividade, aprobou o Anteproxecto de Lei Servizos e Colexios profesionais.

 

Para os efectos de someter o Anteproxecto a audiencia pública ata o 16 de setembro de 2013, ponse a disposición de calquera persoa interesada o texto do Anteproxecto e unha dirección de correo electrónico para que poidan cursarse as observacións que se consideren convenientes.

 

Prazo de remisión: As observacións poderán remitirse antes do 16 de setembro de 2013.

 

Forma de presentar as alegacións: As observacións ao Anteproxecto de Lei de Servizos e Colexios profesionais deben cursarse á dirección de correo electrónico: 

serviciosprofesionales@mineco.es 

 

(o anteproxecto está dispoñible para a súa descarga no apartado de adxuntos) 

 fonte: 

blogdelaunion

http://uaaap.blogspot.com.es/2013/08/323-audiencia-publica-del-anteproyecto.html#.Uf_FvJL0E1I

Comentarios

¿Por que puedo elegir a un partido político, sindicato, equipo de fútbol, medico, excepcionalmente juez, y no puedo elegir otro Colegio Profesional que no sea el COAG? ¿Por que coartan mi libertad de asociación profesional? Lo Colegios no dan títulos los dan la Universidades (Esculas)y los garantiza el Estado.

¿Por que puedo elegir a un partido político, sindicato, equipo de fútbol, medico, excepcionalmente juez, y no puedo elegir otro Colegio Profesional que no sea el COAG? ¿Por que coartan mi libertad de asociación profesional? Lo Colegios no dan títulos los dan la Universidades (Esculas)y los garantiza el Estado.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario