Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

15/05/2014 | Formación

[ampliación data inscripción] curso de PROXECTOS DE ACTIVIDADE E A SÚS TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA [formación externa]

NOVA DATA límite de inscripción: Xoves 15 de maio

O colexio Oficial de Aparelladores de Lugo organizou un curso baixo o título "PROXECTOS DE ACTIVIDADE Y a SÚA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA" o cal se desenvolverá integramente en formato on-line, e terá unha duración de 40 horas lectivas, ao longo das cales o alumno terá a oportunidade de actualizar o seu coñecemento en canto á elaboración, presentación e tramitación deste tipo de intervencións profesionais.

 

CURSO ON-LINE


PROXECTOS DE ACTIVIDADE E A SÚA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

 

(adaptado á Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendimiento e da competitividade económica de Galicia)

 

 

 

Obxectivos do curso:

 

A realización de Proxectos para os distintos tipos de actividades económicas, require dos profesionais un amplo coñecemento técnico sumado ao hábil manexo da normativa aplicable.

Ademais, a poboación demanda un asesoramento e coñecemento detallado da tramitación ante as diferentes administracións, que habitualmente resulta trapalleiro e continuamente cambiante, deixando sobre as mans do técnico redactor o peso completo dende o encargo ata a obtención do título habilitante.

Para iso, neste curso coñeceremos a parte administrativa dende o seu interior (tanto respecto do punto de vista da Administración como do administrado), para tomar as decisións de forma aceptada, e coñeceremos en profundidade das partes que ha de constar un proxecto de actividade, todo iso tendo en conta as última actualizacións normativas.

O alumno, unha vez completado o curso, contará cos coñecementos e ferramentas necesarios para asesorar un cliente e para a realización de calquier tipo de proxecto para o cal sexa técnico competente.

 

Data de comezo: Día 16 de maio de 2014

 

Data prevista de finalización: 29 de xuño de 2014

 

Horas lectivas: 40

 

esquema do curso


 

Módulo 1. (1ª semana)

TEMA1. - Introdución

1. Introdución.

2. Regulación normativa.

3. Conceptos.

4. Comunicación Previa vs. Licenza.

TEMA 2. COMUNICACIÓN PREVIA

1. Concepto.

2. Elementos.

3. Características.

4. Consecuencias e responsabilidades.

TEMA 3. ACTIVIDADES

1. Unificación regulatoria

2. Tipos: Inocuas, de incidencia e impacto ambiental, recreativas e de espectáculos públicos.

3. Procedemento de Comunicación Previa. Excepcións (Licenzas).

4.Cambios de titularidade.

5. Actividades en edificacións fóra de ordenación.

TEST DE AVALIACIÓN

Módulo 2. (2ª semana)

TEMA 4. OBRAS

1. Cambio de paradigma: obras maiores vs. obras menores.

2. Procedemento de Comunicación Previa. Excepcións (Licenzas).

3.Legalizaciones.

4.Obras de empresas de distribución de gas, electricidade e explotacións mineiras.

TEMA 5. ECCOM

1. Novidade.

2.Eccom vs. Pofesionales Libres. Responsabilidade.

TEST DE AVALIACIÓN

Módulo 3. (3ª semana)

TEMA 6. Información e decisións previas

1. Tipos de proxectos

2. Documentación básica de proxectos.

3. Toma de datos

TEST DE AVALIACIÓN

Módulo 4. (4ª semana)

TEMA 7. APLICACIÓN DE NORMATIVA XERAL E ESPECÍFICA

1. Accesibilidade

2. Incendios

3. Ruídos

4. Residuos

5. Seguridade e saúde nos postos de traballo

6. Actividades de incidencia sanitaria

7. Actividades de ocio e recreativas

8. Actividades turísticas

9. Actividades de incidencia ambiental

TEST DE AVALIACIÓN

Módulo 5. (5ª e 6ª semana)

PROBA PRÁCTICA: proxecto de actividade e a súa tramitación

PROBA TEÓRICO PRÁCTICA: problemas curtos sobre aplicación en casos comúns

 

 

Relatores: D. Alberto Pensado Seijas, Licenciado en Dereito e Ciencias Políticas, funcionario do Departamento de Urbanismo do Concello de Lalín e Dª. Fátima López Soto, Arquitecto Técnico funcionario do Departamento de Urbanismo do Concello de Sarria.

 

 

máis información no seguinte enlace

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario