Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

05/10/2015 | Celebracións

5 DE OUTUBRO 2015, DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA. ARQUITECTURA, CONSTRUCIÓN, CLIMA

Tras a convocatoria realizada, os traballos recibidos aínda non alcanzando o numero de cinco como se propoñía, consideráronse suficientemente representativos do traballo dos nosos colexiados no compromiso da arquitectura sustentable, eficiente e conforme ao clima.

 

Unha rehabilitación dunha vivenda unifamiliar, un edificio de vivendas urbano e un edificio institucional, dos que se achega a información enviada completa.

 

En datas que se anunciarán, convocarase charla-coloquio cos autores.

 

RESUMO:

 

1. Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en San Mamede, Cuntis

 

Arquitecto: Paul van der Mel, colexiado 4478 COAG

 

Descrición: “O edificio existente tiña un sistema construtivo tradicional con muros de carga de mampostería, forxados de madeira e cuberta a dúas augas. Na rehabilitación optouse por respectar o sistema construtivo existente, conservando as jácenas de madeira. Utilizáronse materiais tradicionais respectuosos co medio ambiente (madeira, cal aéra), completados con materiais compatibles (illamento de celulosa).

Engadiuse unha galería acristalada no lado sueste como mediador coa contorna, baseada en exemplos de arquitectura tradicional con adaptación á situación local”.

 

Estratexias: “Adaptación óptima ás condicións climáticas locais. O alto grao de humidade esixe unha boa ventilación e un envolvente transpirable. Técnicas bioclimáticas: executouse unha galería acristalada na primeira planta con orientación cara ao sueste como cámara climática. No inverno aprovéitase a luz solar con efecto muro trombe. No verán a galería proporciona ventilación e protexe a casa da calor excesiva.

Caldera de pellets para calefacción e ACS. Uso de materiais tradicionais con baixa carga ambiental e de CO2 no seu ciclo vital. Madeira para estrutura de forxados, tabiques e carpinterías. Morteiro de cal graxa en pasta aérea para revocos e soleiras. Illamento térmico ecolóxico e transpirable: celulosa insuflada”.

 

2. Edificio de novas instalacións de aula de produtos lácteos no Campus de Lugo.

 

Arquitecto: Santiago Catalán Tobía, colexiado 724 COAG

 

Descrición: “A solución adoptada proxectada en fachadas este e norte con panos acristalados translucidos en Uglas dobre, teñen o sentido de, ademais de iluminar todas as zonas de traballo e laboratorios, crear unha cámara térmica con dobre pel en zona de corredores que regule a temperatura dos espazos interiores do Centro e produza a longo prazo unha horro enerxético en períodos invernais.

As outras dúas fachadas, a norte e oeste do volume prismático resólvense con ladrillo perforado de ½ pié trasdosado ao exterior con chapa minionda prelacada en cor branca que se converte en perforada en zonas de rejillas de ventilación e tomas de aire exteriores para conseguir un acabado uniforme nestas fachadas. Ao interior se trasdosan os muros con panel frigorífico illante para conseguir un excelente illamento térmico. A fachada oeste onde se sitúan as portas de acceso ás distintas salas de proceso dótase dunha zona de peirao de carga e descarga protexida por unha amplía visera de formigón visto”.

 

Estratexias: “Decídese proxectar unha instalación de climatización formada por dúas bombas de calor auga-auga de geotermia cunha potencia calorífica/frigorífica: 190.8 /175.6 kW, unha enfriadora aire-auga cunha potencia frigorífica: 151.3 kW, unha caldeira de condensación de potencia térmica: 194 kW, unha caldeira de baixa temperatura para produción de ACS de potencia térmica: 85 kW, 13 climatizadoras e diversos unidades interior tipo cassette e de condutos distribuídos por todo o edificio.

A velocidade de deseño manterase por baixo dos 2 m/s conseguíndose desta maneira reducir as perdas de carga que han de vencer as bombas e doutra banda a emisión sonora das tubaxes, factor moi importante nun establecemento como o que se está deseñando...”

 

 

3. Edificio para 2 Vivendas entre medianeiras en Lugo.

 

Arquitecto: Santiago Catalán Tobía, colexiado 724 COAG

 

Descrición: “Ao tratarse dun edificio entre medianeiras xa edificadas e no medio urbano as perdas enerxéticas redúcense ás dúas fachadas dianteira a rúa e traseira a patio.

A fachada á rúa é orientación oeste e o patio traseiro leste. Os requirimentos de amplas vistas cara á contorna do rio levan a proxectar unha fachada moi acristalada e exposta gradualmente coas celosías de tubos e as persianas de aluminio que reducen o impacto do soleamiento en fachada.

Respecto das paredes medianeiras foron dotadas de illamento térmico adecuado e fábrica de ladrillo en previsión de falta de climatización en lindeiras.

En fachadas a patios (interior e de mazá) óptase por unha fachada lixeira con especial atención ao illamento térmico con panel composite e illamento de poliestireno de alta densidade máis pladur.

O forxado de cuberta se aisla ao interior como en cuberta con paneis de poliestireno de alta densidade.

En todas as plantas entre vivendas e baixo-vivenda íllanse os forxados con ferros nopa para o trazado de chan radiante”.

 

 

 

Estratexias: “Decídese proxectar unha instalación de produción de calor e frío de forma centralizada, por medio dunha bomba de calor auga-auga geotérmica que a fai insuperable en eficiencia enerxética, e que garante a mellor cualificación enerxética e a redución de emisións de CO2.. Este equipo encargarase da produción de enerxía térmica (auga quente e fría), para a instalación de calefacción e refrixeración así como para a produción de ACS de maneira centralizada.

A disipación da enerxía térmica na vivenda realizarase por medio dun chan radiante e fan-coils (apoio refrixeración), en cada unha das zonas a climatizar (vivendas), e nas que se controlará a temperatura de forma independente en cada estancia das vivendas, garantindo os parámetros de confort e o control da demanda de enerxía.

Ademais instalarase un equipo de climatización con recuperador de enerxía cunha capacidade de recuperación do 58% para o aire de ventilación das vivendas.

O conxunto de todos os equipos instalados de alta eficiencia enerxética levan a maior cualificación enerxética, Clase A, o que garante unha maior sustentabilidade”.

 

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario