Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

06/07/2012 | Formación | Comentarios 0

EGAP. "CURSO SUPERIOR DE TÉCNICO DE URBANISMO 2012"

O curso pretende que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. A tal efecto partirase da análise e do estudo pormenorizado da normativa...

05/07/2012 | Reunións | Comentarios 0

REUNIÓN SOBRE AS ITE’S DO CONCELLO DE LUGO

A Xunta Directiva de Lugo, convoca a tódolos colexiados desta Delegación a unha Reunión, hoxe xoves 05 de xullo ás 19:00 horas no Salón de Actos da Delegación, sobre a nova Ordenanza reguladora das Inspeccións Técnicas de Edificación no Concello de Lugo....