Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

06/07/2012 | Formación | Comentarios 0

EGAP. "CURSO SUPERIOR DE TÉCNICO DE URBANISMO 2012"

O curso pretende que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. A tal efecto partirase da análise e do estudo pormenorizado da normativa...

05/06/2012 | Formación | Comentarios 0

CIS GALICIA. CURSO MODELADO 3D CON SOLID EDGE ST2

Dende o CIS GALICIA estamos a organizar o CURSO DE SOLID EDGE ST2, que se celebrará do 25 ao 29 de Xuño de 2012 no CIS GALICIA, en Ferrol. Esta actividade formativa ten como obxectivo dar a coñecer una ferramenta de deseño en 3D que permite innovar con maior rapidez nun novo entorno de deseño...