Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

28/05/2012 | Formación | Comentarios 0

EGAP.

A Escola Galega de Administración Pública convoca esta xornada coa finalidade de difundir as novidades lexislativas en materia de urbanismo en relación co réxime xurídico do solo rústico e solo de núcleo rural e analizar a problemática que xera a súa aplicación....